ReBlast – knust glas

– velegnet til bearbejdning af stål, rustfrit stål og aluminium

ReBlast er et blæsemiddel uden jern og derfor velegnet til bearbejdning af stål, rustfrit stål og aluminium. ReBlast har en kantet form, der gør produktet effektivt til afrensning. ReBlast er et meget rent produkt. Det indeholder minimalt af salte, der f.eks. kan føre til korrosion, hvis blæsemidlet anvendes på en metaloverflade. I modsætning til f.eks. blæsemidler baseret på slagge, har glas et lavt indhold af tungmetaller, hvilket især er vigtigt, når materialet benyttes under forhold, der gør det vanskeligt at opsamle blæsemidlet efter brug.
Der benyttes kvartssand til fremstilling af glas, men under smeltningen omdannes krystallinsk kvarts til amorf kvarts. Omstilling fra brug af kvartssand til brug af knust glas kan derfor være med til at forbedre arbejdsmiljøet, fordi ReBlast ikke indeholder skadeligt, respirabelt kvarts.

Det knuste glas er fra vores egen fabrik, hvor vi omdanner gamle syltetøjsglas, vinflasker etc. til blæsemidlet ReBlast. Du kan læse mere om recycling processen her.

ReBlast
Typiske fysiske egenskaber
Hårdhed 5,5 – 7 Mohs
Kornform Kantet
Smeltepunkt ca. 730°C
Vægtfylde ca. 2,5 g/cm³
Bulkvægt (afhængig af kornstørrelse) 1,2 – 1,8 g/cm³
Typisk kornstørrelse*
0,10-0,50 mm
0,10-1,00 mm
0,10-1,50 mm
0,10-2,40 mm
0,50-1,00 mm
0,50-1,50 mm
0,50-2,40 mm
1,00-1,50 mm
1,00-2,40 mm
1,50-2,40 mm

* Kan blandes efter ønske

Levering/emballage
Sække (20 kg – 1 ton pr. palle)
Bigbags (1-1,5 tons)
Løs bulk
Stof CAS nr. EC nr. Koncentration CLP-klassificering
Siliciumdioxid, amorf 112945-52-5 70,5 – 73,5 %
Natriumoxid 1313-59-3 215-208-9 11,0 – 13,5 % Skin Corr. 1B; H314
Calciumoxid 1305-78-8 215-138-9 9,5 – 12,5 % Skin Irrit. 2;
Eye Dam. 1;
STOT SE 3;
H315
H318
H335
Magnesiumoxid 1309-48-4 1,5 – 2,5 %
Aluminiumoxid 1344-28-1 1,0 – 2,5 %
Kaliumoxid 12136-45-7 235-227-6 0,1 % Skin Corr. 1B; H314

Der er ingen krystallinsk siliciumdioxid, frit natriumoxid, calciumoxid eller kaliumoxid. Produktet har derfor ingen farer fra disse stoffer.