Vi blästrar på stort och smått

Vi har ett stort sortiment av blästermedel och blästermaskiner

Vi har blästermedel till alla projekt. Vi har både engångsblästermedel och sådant som kan återanvändas.

Vi erbjuder en lång rad blästermaskiner av hög kvalitet, allt från de skonsamma IBIX-maskinerna till de effektiva APPLIED-maskinerna
Alla sandblästrare är effektiva och utav hög kvalitet, i kombination med säker- och användarvänlighet.
Kontakta oss så får du veta vilket blästermedel och -maskin som passar dig och ditt projekt bäst.

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av bl.a. transport, returtagning av förbrukad vara, samt försäljning av reservdelar till vattenskärningsmaskiner och Hp-pumpar.

Vi har ett stort sortiment av högkvalitativa blästermedel. Vi erbjuder både engångs och blästermedel som kan återanvändas.
Flera av våra blästermedel kan återanvändas, antingen som blästermedel eller i en annan form så att deponi kan undvikas. Läs mer om dessa möjligheter under respektive blästermedel.

Aluminium silikat/Lava
– används på alla typer av ytor
Aluminiumsilikat är en kvalitetsprodukt och ett miljövänligt blästermedel.
Det är gjort av kolslagg, som innebär att när produkten används som blästermedel är det redan en återanvänd produkt.

Se mer produktdata här

Calciumkarbonat
Kalciumkarbonat
– används till rengöring
Kalciumkarbonat är ett mjukt material, som gör minimal åverkan på de ömtåligaste ytor.
Det är ett av de mest populära blästermedlen i Europa, och används vid många restaureringsprojekt i granit, marmor, murverk och kalksten.

Se mer produktdata här

ReBlast
ReBlast – krossat glas
– lämpligt för bearbetning av stål, rostfritt stål och aluminium
ReBlast är en mycket ren produkt och innehåller minimala mängder salter, som kan leda till korrosion om blästermedlet används på en metallyta.
ReBlast har en kantig form, vilket gör produkten effektiv vid rengöring.

Se mer produktdata här

Glasperler
Glaspärlor
– lämpligt till mjuka metaller
Glaspärlor innehåller inga metaller och är ett återanvändbart blästermedel med ett brett användningsområde.
Det är idealiskt för blästring av alla metaller och ickemetaller.

Se mer produktdata här

Garnet
–  används som blästermedel och abrasiv till vattenskärning
Greenline garnet är baserat på det naturligt förekommande mineralen almandit.
Skärmedlet slits mycket lite och det är fördelaktig att återvinna.

Se mer produktdata här

Korund
Normalkorund
– extremt stabila
Normalkorund består huvudsakligen av aluminiumoxid och är nästan helt järnfri.
Dessa kantiga mineralers speciella sammansättning gör dem extremt stabila och kombinerar egenskaper som hårdhet och seghet.

Se mer produktdata här

Korund FeSi
Korund FeSi
– kan återanvändas
Korund FeSi är en biprodukt vid framställning av korund. Det är ett relativt tungt, kantigt blästermedel, som kan användas flera gånger.
Blästringsmedlets egenskaper är hårdhet och seghet, men på grund av den höga järnhalten lämpar den sig bara i begränsad omfattning för användning på rostfritt stål och aluminium.

Se mer produktdata här

Soda
Soda blästemedel
– rengör ytor effektivt
Sodablästermedlet består av sodium bikarbonat av högsta kvalitet.
Soda är miljövänligt och ett mycket mjukt blästermedel, som är skonsamt för den blästrade ytan.

Se mer produktdata här

Stålgrit
Stålgrit
– bra strävhet
Stålgrit framställs av stålkulor, som krossas till grit, så att det skapas vassa kanter som kan ge en bra strävhet vid sandblästring.
Stålgrit finns i olika hårdheter och storlekar. Det används vanligtvis i blästerskåp, där det finns inbyggd ventilation, recirkulation och rengöring av blästermedlet.

Se mer produktdata här

Stålkugler
Stålkuler
– kan återanvändas många gånger
Stålkulor används i slungbläster och kan återanvändas många gånger. Det är viktigt att man har en optimal arbetsmix med riktig kornstorlek på stålkulorna.
Vi hjälper dig gärna att få en korrekt arbetsmix.

Se mere data her