Vi blästrar på stort och smått

Vi har ett stort sortiment av blästermedel och blästermaskiner

Vi har blästermedel till alla projekt. Vi har både engångsblästermedel och sådant som kan återanvändas.

Vi erbjuder en lång rad blästermaskiner av hög kvalitet, allt från de skonsamma IBIX-maskinerna till de effektiva APPLIED-maskinerna
Alla sandblästrare är effektiva och utav hög kvalitet, i kombination med säker- och användarvänlighet.
Kontakta oss så får du veta vilket blästermedel och -maskin som passar dig och ditt projekt bäst.

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av bl.a. transport, returtagning av förbrukad vara, samt försäljning av reservdelar till vattenskärningsmaskiner och Hp-pumpar.

Vi har ett stort sortiment av högkvalitativa blästermedel. Vi erbjuder både engångs och blästermedel som kan återanvändas.
Flera av våra blästermedel kan återanvändas, antingen som blästermedel eller i en annan form så att deponi kan undvikas. Läs mer om dessa möjligheter under respektive blästermedel.