ReBlast – krossat glas

– lämpligt för bearbetning av stål, rostfritt stål och aluminium

ReBlast är ett blästermedel nästan helt fritt från metaller och därför lämpligt för bearbetning av stål, rostfritt stål och aluminium. ReBlast har en kantig form, vilket gör produkten effektiv vid rengöring. ReBlast är en mycket ren produkt. Den innehåller minimala mängder salter, som kan leda till korrosion om blästermedlet används på en metallyta. Till skillnad från t.ex blästermedel som är baserade på slagg, har glas en lågt innehåll av tungmetaller, vilket i sig är viktigt när materialet används i miljöer som gör det svårt att samla upp blästermedlet efter användning.

Kvartssand används vid framställning av glas, men under smältningen omvandlas kristallin kvarts till amorf kvarts. Omställning från användning av kvartsand till användning av krossat glas kan därför vara en god idé vid förbättring av arbetsmiljön eftersom ReBlast inte innehåller skadligt kvarts.

Det krossade glaset är från vår egen fabrik, där returglas har processats och ett nytt blästermedlet ReBlast har skapats. Du kan läsa mer om recycling processen här.

ReBlast
Typisk fysiska egenskaper
Hårdhet 5,5 – 7 Mohs
Kornform Kantig
Smältpunkt ca. 730°C
Densitet ca. 2,5 g/cm³
Bulkvigt (beroende på kornstorlek) 1,2 – 1,8 g/cm³
Typisk kornstorlek*
0,10-0,50 mm
0,10-1,00 mm
0,10-1,50 mm
0,10-2,40 mm
0,50-1,00 mm
0,50-1,50 mm
0,50-2,40 mm
1,00-1,50 mm
1,00-2,40 mm
1,50-2,40 mm

*Blanda som önskat

Leverans/emballage
Säck (20 kg – 1 ton pr. pall)
Bigbags (1-1,5 tons)
Bulk
Kemisk innehåll CAS-nr. EC-nr. Koncentration CLP-klassificering
Siliciumdioxid, amorf 112945-52-5 70,5 – 73,5 %
Natriumoxid 1313-59-3 215-208-9 11,0 – 13,5 % Skin Corr. 1B; H314
Calciumoxid 1305-78-8 215-138-9 9,5 – 12,5 % Skin Irrit. 2;

Eye Dam. 1;

STOT SE 3;

H315

H318

H335

Magnesiumoxid 1309-48-4 1,5 – 2,5 %
Aluminiumoxid 1344-28-1 1,0 – 2,5 %
Kaliumoxid 12136-45-7 235-227-6 0,1 % Skin Corr. 1B; H314

Det finns ingen krystallinsk siliciumdioxid, fritt natriumoxid, kalciumoxid och kaliumoxid. Vilket innebär att det inte finns några hälsorisker från dessa ämnen.