Aluminiumsilikat

– används på alla typer av ytor

Aluminiumsilikat är en kvalitetsprodukt som kan tillämpas inom många användningsområden, framställt efter och i enlighet med ISO 11126-4 och 11127.

Aluminiumsilikat är gjort av kolslagg, som utvinns i kolkraftverk. Det innebär att när produkten används som blästermedel är det redan en återanvänd produkt.

Materialet uppfyller kraven för fristråleblästring, som är fastlagt av den svenska arbetsmiljöstyrelsen. Se AFS 1992:16, 10§.

Silikat finns i olika kornstorlekar och kan användas på många olika ytor.

Meldgaard erbjuder ett retursystem för miljögodkänd återvinning

Produktdata

Kornstorlek
Silikat/Lava A0 0,04-0,09
Silikat/Lava A2 0,09-0,25
Silikat 0,2-0,5
Silikat 0,2-1,0
Silikat 0,2-1,4
Silikat 0,5-2,0
Silikat 50/50 0,2-2,0
Typiska kemiska och fysikaliska egenskaper
Material Aluminiumssilikat
Färg Svart/brun
Kornform Kantig
Hårdhet 7 Mohs
Densitet 2,4-2,6 g/cm3
Bulkdensitet 1,3-1,4 g/cm3
Ledningsförmåga Mindre än 25 mS/m
Vattenlösliga klorider Mindre än 0,0025%
Smältpunkt 1450 °C
Typiskt kemisk analys
Kiseldioxid 42-58%
Aluminiumoxid 23-32%
Järn(III)oxid 3-15%
Kalciumoxid 2-8,5%
Kaliumoxid 0,5-4,6%
Leverans/emballage
Säckar (25 kg – 1,05 ton pr. pall)
Bigbags (1-1,5 tons)
Lös bulk