Aluminiumsilikat

– används på alla typer av ytor

Aluminiumsilikat är en kvalitetsprodukt som kan tillämpas inom många användningsområden, framställt efter och i enlighet med ISO 11126-4 och 11127.

Aluminiumsilikat är gjort av kolslagg, som utvinns i kolkraftverk. Det innebär att när produkten används som blästermedel är det redan en återanvänd produkt.

Silikat innehåller inga fria metaller. Materialet uppfyller kraven för fristråleblästring, som är fastlagt av den svenska arbetsmiljöstyrelsen. Se AFS 1992:16, 10§.

Silikat finns i olika kornstorlekar och kan användas på många olika ytor.

Meldgaard erbjuder ett retursystem för miljögodkänd återvinning

Produktdata

Kornstorlek
Silikat/Lava A0 0,04-0,09
Silikat/Lava A2 0,09-0,25
Silikat 0,2-0,5
Silikat 0,2-1,0
Silikat 0,2-1,4
Silikat 0,5-2,0
Silikat 50/50 0,2-2,0
Typiska kemiska och fysikaliska egenskaper
Material Aluminiumssilikat
Färg Svart/brun
Kornform Kantig
Hårdhet 6 Mohs
Densitet 2400-2600 kg/m3
Bulkdensitet 1300-1400 kg/m3
Ledningsförmåga Mindre än 25 mS/m
Vattenlösliga klorider Mindre än 0,0025%
Smältpunkt 1450 °C
Ledningsförmåga 40 uS/cm (efter ISO 11127-6/3/) = 4 mS/m
Typiskt kemisk analys
Silicon dioxid 42-58%
Aluminium oxid 23-32%
Iron (III) oxide 3-15%
Calcium oxide 2-8,5%
Potassium oxide 0,5-4,6%
Leverans/emballage
Säckar (25 kg – 1,05 ton pr. pall)
Bigbags (1-1,5 tons)
Lös bulk