Normal korund och korund FeSi

Normalkorund

Normalkorund består huvudsakligen av aluminiumoxid och är nästan helt järnfri.

Jämfört med ädelkorund har normalkorund en lägre renhetsgrad. Dessa kantiga mineralers speciella sammansättning gör dem extremt stabila och kombinerar egenskaper som hårdhet och seghet.

Normalkorund tillhör gruppen elektrokorund.

Produktdata

Typiska fysikaliska egenskaper
Hårdhet 9 Mohs
Densitet ca. 3,9-4,1 g/cm3
Bulkvikt (beroende på kornstorlek) ca. 1,5 – 2,1 g/cm3
Smältpunkt ca. 2050 °C
Kornform Kantig
Typiskt kemisk analys
Al₂O₃ 95,20%
TiO2 2,45%
Fe2O3 0,15%
SiO2 1,20%
CaO 0,3%
FEPA
F 012 1400-2000 μm F 054 250-355 μm
F 014 1180-1700 μm F 060 212-300 μm
F 016 1000-1400 μm F 070 180-250 μm
F 020 850-1180 μm F 080 150-212 μm
F 022 710-1000 μm F 090 125-180 μm
F 024 600-850 μm F 100 106-150 μm
F 030 500-710 μm F 120 90-125 μm
F 036 425-600 μm F 150 63-106 μm
F 040 355-500 μm F 180 63-90 μm
F 046 300-425 μm F 220 53-75 μm
Kornstorlek
0,25-0,50 mm
0,50-1,00 mm

Korund Fesi

Korund FeSi är en biprodukt vid korundtillverkningen.  Detta kantiga blästermedel består av en mineralisk och en metallisk del. Denna blästerkorund kombinerar egenskaperna hård och spröd, och är relativt tung.

Tack vare den höga andelen järn är korund FeSi endast lämplig i begränsad omfattning för bearbetning av rostfritt stål och aluminium.

Typiskt kemisk analys
Al₂O₃ 39,00%
TiO2 0,90%
Fe2O3 0,30%
SiO2 0,30%
Fe 46,00%
Si 7,20%
Ti 3,00%
Typiska fysikaliska egenskaper
Hårdhet 9 Mohs
Densitet ca. 5,5 g/cm3
Bulkvikt (beroende på kornstorlek) ca. 2,2 – 3,0 g/cm3
Smältpunkt ca. 1.500°C
Kornform Kantig
Kornstorlek
0,12-0,25 mm
0,25-0,50 mm
0,50-1,00 mm
0,50-1,50 mm
1,50-1,50 mm
1,00-2,00 mm