Beskrivelse

Overtryksventilen er en uundværlig sikkerhedskomponent for trykluftstrømmen.
Applieds overtryksventiler fremstilles for at sikre operatøren og blæsepotten fra
overtryk fra kompressoren. Overtrykventilen giver et nøjagtigt spændingstryk med nul
lækage op til 98% af det nominelle indstillede tryk under drift. Når behovet for trykluft
øges, vil indløbet øge trykket over fjederindstillingen.

EGENSKABER:
• High flow design
• Smalbånd udskiftelige fjedre
• Minimerer stigning i trykket efterhånden som behovet øges
• Fremragende forseglingsegenskaber
• Materiale af høj kvalitetsmessing
• Fabriksindstillet og testet
• Kan genforsegles igen og igen