SuperCut – garnet sand

SuperCut är återvunnen garnet sand mixad med jungfrusand, där skärförmågan förbättras genom återanvändning.

Omfattande tester har visat, att en återvunnen garnet har en betydligt bättre skärförmåga och är därmed  en ”upcycling” av resurser.

Därutöver skapas ett slutet kretslopp, där avfall från begränsade naturresurser minskas och kostnader för deponi undviks.